Docenten

Prof. dr. J. van Bruggen, docent bij de eerste 4 modules en ook bij module 6 en 7, is emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament van de Theologische Universiteit in Kampen. Tevens is hij redacteur van de reeks Commentaar Nieuwe Testament die in 2010 is afgerond. Hij onderhoudt de volgende websites:
www.vanbruggenpreken.nl en www.meeroverkroongetuigen.nl.

Dr. H.R. (Henk) van de Kamp (1951), docent bij de 5e module, is predikant bij de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Apeldoorn-centrum. Hij is opgeleid aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen.
In de serie Commentaar op het Nieuwe Testament verzorgde hij de delen op de Bijbelboeken Openbaring (2000) en Hebreeën (2010).

Wie D.V. de  lessen zullen verzorgen in eventueel volgende modules, wordt t.z.t. tijdig bekend gemaakt.