Achtergrond

Aanleiding en doel
Onder de titel 'Leren luisteren naar Evangelisten en Apostelen' biedt de organisatie een cursus Nieuwe Testament aan. 

Het is min of meer een vervolg op een eerdere cursus door prof. dr. J. Douma en ds. A. Verbree over het Oude Testament. Op een vergelijkbare manier is in 2012 deze cursus over het Nieuwe Testament gestart. De voorbereiding, opzet en start van deze cursus kwam tot stand in nauw overleg met prof. dr. J. van Bruggen, die ook zelf als docent optrad bij de eerste 4 modules.

Het NT is vaak het meest bekende deel van de Bijbel. De paden ervan lijken soms wat platgetreden. Maar kennen we wel goed de hele plattegrond van het Nieuwe Testament? Zien we de evangelisten en apostelen in hun historisch perspectief?

Voor het goed kunnen lezen van evangeliën en brieven is het heel belangrijk dat we de tijd van die documenten kennen. Waarom zijn ze zó geschreven en niet anders?

Verder kan overzicht van de evangeliën ons helpen om zorgvuldig om te gaan met 'losse' teksten. We leren dan ook beter een eigen oordeel te vormen over het vele gebruik en misbruik van nieuwtestamentische teksten.

Kortom: de cursus is bedoeld om ons inzicht in het Nieuwe Testament te vergroten, ons te helpen bij het eigen Bijbellezen en ons mondiger te maken bij het beoordelen van Bijbelgebruik in onze tijd.

Een bekend gezegde luidt: het Nieuwe Testament ligt verborgen in het Oude en het Oude Testament gaat open in het Nieuwe. We zullen dus het Oude Testament ook zeker tegenkomen in deze cursus.

De cursus is gericht op jong en oud. Er wordt van de deelnemers geen diepgaande kennis van theologie verondersteld. Voorafgaand aan de modules ontvangt de cursist voorstudiemateriaal. Bestudering hiervan is aan te bevelen, maar niet persé vereist om toch leerzame avonden te hebben.

Organisatie
De cursus wordt georganiseerd door:
H.B. Driessen (Apeldoorn)
ds. P.M. de Wit (Apeldoorn)
S.J. Driessen (Veenendaal)
E. Kreling (Ridderkerk, die de plaats heeft ingenomen van A. Kreling, overleden 24 maart 2015)
ds. A.H. Driest (Groningen)

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen.

Het rekeningnummer van de Cursus NT is:
6081148 (NL86INGB0006081148) t.n.v. Cursus NT te Apeldoorn

Cursisten betalen cursusgeld. Hiervoor krijgen zij ook korting op publicaties naar aanleiding van het cursusmateriaal.