test

Welkom op de site ter ondersteuning van de
cursus Nieuwe Testament.

Hier vindt u alle informatie over deze cursus
'Leren luisteren naar Evangelisten en Apostelen'.
Ze wordt in Apeldoorn, Ridderkerk en Groningen georganiseerd.

U kunt zich inschrijven voor module 6 en 7, verzorgd door prof. dr. J. van Bruggen. Een beschrijving van de inhoud van deze modules vindt u onder 'Programma'.

Alle cursusavonden beginnen stipt om 20:00 uur
en eindigen om 22:00; inloop met koffie is vanaf 19:30 uur.


Nieuws!
28 mei 2016 - In oktober 2016 D.V. verschijnt een nieuw boek van prof. Van Bruggen, 'Het geheim van Jezus' namen'. Het is gebaseerd op het cursusmateriaal van module 6 en 7. Het boek is te bestellen tegen gereduceerd tarief. De (oud)cursisten hebben daarover een email ontvangen.
Het overige cursusmateriaal verschijnt binnenkort op een website. We berichten u hierover als dit rond is.

23 november 2015 - CursusNT is nu  ook op Facebook. Volg ons hier.

6 mei 2015 - Omdat cursuslocatie Apeldoorn vol is, heeft de organisatie besloten om nog een tweede cursus in Apeldoorn aan te bieden. U kunt zich dus nu opgeven voor 'Apeldoorn 2'. Zie voor data de rechter en linkerkant van elke pagina van de website.

23 april 2015 - Inschrijving voor de modules 6 en 7 zijn geopend!

4 april 2015 - We zijn dankbaar u te kunnen vertellen dat we in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016, Deo Volente, verder gaan met de cursus. Prof. dr. J. van Bruggen is bereid gevonden om twee nieuwe modules in te vullen. Binnenkort vindt u meer informatie over deze modules en kunt u zich hiervoor aanmelden.

27 december 2014 - Voor Apeldoorn is de maximale groepsgrootte voor Module 5 bereikt. Voor deze cursusplaats wordt er dus vanaf nu gewerkt met een wachtlijst op volgorde van aanmelding.

30 oktober 2014 - Na en in overleg met dr. H.R. van de Kamp hebben we de 5e module van deze cursus kunnen organiseren voor het voorjaar van 2015.
Dr. van de Kamp verzorgde in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament de delen op de Bijbelboeken Hebreeën en Openbaring.
Daarnaast werken we aan de invulling van module 6, D.V. in het najaar van 2015.

7 juni 2014 - Het RD heeft een interview met onze cursusleider prof. dr. J. van Bruggen afgenomen naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Kroongetuigen' en de website 'Meer over Kroongetuigen'.

3 april 2014 - Aan het einde van cursusavond 3 (van module 4) is aan de cursisten verteld dat prof. Van Bruggen heeft aangegeven dankbaar te zijn dat hij 4 samenhangende modules mocht afronden. Hij wil nu rust nemen van zijn deel van de cursus. Op dit moment is er ook geen afspraak over een volgend optreden.
De organisatie gaat graag door met het organiseren van de cursus, maar heeft wel besloten om in elk geval een half jaar pauze te nemen. Onder 'Programma' is te zien wat de lange termijn plannen m.b.t. de cursus NT zijn: (a) Het evangelie in de gemeenten, (b) Thema’s en onderwerpen.
Wij beraden ons hóe we verder gaan. Daarover willen we in de komende weken/maanden ook met mogelijk nieuwe sprekers overleggen.
U hoort binnen een half jaar van ons - per mail, via deze website en eventueel nog andere kanalen - hoe het vervolg eruit zal zien.

Er zijn twee artikelen over de cursus verschenen waar we u graag naar verwijzen. Een in Gereformeerde kerkbode Groningen - Fryslân - Drenthe en een in het Kerkblad van het Midden en Zuiden.

1 februari 2014 – N.a.v. deze cursus is bij uitgeverij Kok het boek van prof. Van Bruggen verschenen: Kroongetuigen van het evangelie’.  Het boek telt 12 hoofdstukken, zoals ook de cursus straks, incl. module 4, 12 lessen zal omvatten. Aan alle (oud)cursisten wordt een gratis exemplaar beschikbaar gesteld. Daarnaast is het boek gewoon via de boekhandel verkrijgbaar.
Tegelijk met de verschijning van dat boek is ook de nieuwe website gelanceerd: www.meeroverkroongetuigen.nl. Daarmee komt de gehele inhoud van de cursus blijvend binnen bereik van een breed publiek. Op deze site zijn het voorstudiemateriaal, de vragen en antwoorden, de opnames van de avonden, diverse bijlagen, enz. op een overzichtelijke manier opgenomen.

25 november 2013 - De behandeling van module 3 is afgerond.
Komend voorjaar gaan we D.V. verder met module 4 en we denken ook na over de periode ná die 4e module. Zodra onze ideeën concrete plannen zijn, zullen we die o.m. via deze site bekend maken.
Met dankbaarheid kondigen we verder aan dat begin februari 2014 het boek "Kroongetuigen van het evangelie" zal uitkomen. Prof. van Bruggen schreef dit boek n.a.v. deze cursus.
We zijn ook bezig met een website om het boek heen. Op die (aparte) website willen we al het cursusmateriaal delen.Wij hopen hiermee de inhoud van de cursus zo ongerept mogelijk onder handbereik te brengen van een nog grotere groep geïnteresseerden.

25 juni 2013 - Mede vanwege de grote toeloop van cursisten is de maximale groepsgrootte in de cursusplaatsen Groningen en Ridderkerk verruimd. Na het bereiken van dat maximum wordt er - overigens in alle groepen - gewerkt met een wachtlijst op volgorde van aanmelding.

15 mei 2013 - De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen 2013-2014 (de modules 3 en 4) zijn in volle gang. Voor de groep Apeldoorn 1 is module 3 inmiddels volgeboekt.

22 febr. 2013 - Ook het Nederlands Dagblad geeft aandacht aan de cursus.

21 febr. 2013 - Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een artikel over module 2 van de cursus.

5 jan. 2013 - De 1e module van de cursus, gehouden in het najaar van 2012 in Groningen, Apeldoorn (2 keer) en Ridderkerk, is voorbij. Inmiddels zijn er plannen gemaakt voor het vervolg van de cursus in 2013 en 2014. Meer informatie over deze plannen vindt u onder 'Programma'.